izmirSelçuk a 60 km mesafede olan İzmir uluslararası limanı ile bugün 4 milyonu aşan nüfusuyla Türkiyenin batıya açılan öncü turizm,sanayi ve ticaret illerindendir. Arkeolojik araştırmalar İzmir'de ilk yerleşimin İ.Ö. 3000'lerde körfezin kuzey-doğu ucundaki Bayraklı dolaylarında olduğunu göstermektedir. Şehrin Bayraklı Tepekule mevkiinde Navluhan adıyla kurulmuştur. Kaynaklar İzmir'in ikinci kez kuruluşu çalışmalarının Büyük İskender zamanında Kadifekale dolaylarında başladığını göstermektedir. Tarihi gelişim içerisinde İzmir çeşitli medeniyetlerin hakimiyeti altına girmiştir. Tarih boyunca İzmir'de ticaret hep ön planda olmuştur. İran'ın ham ipeği kervanlarla İzmir'e getirilmiş ve buradan Avrupalı tüccarlara satılmıştır. Aynı şekilde Avrupa'dan gelen mallar da İzmir üzerinden Anadolu ve İran'a sevkedilmiştir. İzmir 15.yüzyılda Osmanlı egemenliğine girmiş, bu dönemde ekonomik hayatın olduğu kadar sosyal hayatında lokomotifi durumuna gelmiştir. 15 Mayıs 1919'da Yunan işgaline uğramış, bu işgal 9 Eylül 1922'de Yunan ordularının bozgunu ile son bulmuş ve İzmir, Mustafa Kemal ATATÜRK'ün önderliğinde yürütülen Ulusal Kurtuluş Savaşımızın simgesi olmuştur.