artemis-tapinagiArtemis Tapınağı Efes bölgesinin ekonomik olarak en güçlü bölgesinde yer alır ve birçok inanıştan etkilenmiştir. Pek çok farklı dinden insan için bir inanç sembolü olmuştur. Efesliler Kibele'ye taparlardı ve inançlarının büyük bir kısmında Artemis'i de dahil ettiler. Artemis Kibele, Romalı karşıtı Diana'dan çok farklı bir şekil aldı. Artemis kültü uzak diyarlardan binlerce tapanı çekti. Hepsi bu yerde bir araya gelip ona taparlardı.